Stranda turlag 

Turminner          Stranda  mountainclub

Hovedside Turprogram Rutebeskrivelser Foto galleri Turminner
Tur til Sylvkallen (1311 m)
Med start frå Standal i Hjørungfjorden
 
Her ser vi mot Trandal og Sykkylvsfjella i bakgrunnen, midt på bildet kan vi sjå Råna og heilt til venstre ser vi Blåbretinden.
Her har vi fugleperspetiv over Standal, og ser ut Hjørungfjorden med Ålesund i bakgrunnen.
Her er det Rast.
Her har vi den mektige naboen på andre sida av Standalseidet, Kolåstinden.

Foto Svein  Overvoll

 
 
 
 Har du gode fotominner som du ynskjer å dele med oss andre,
 ta kontakt med Svein Lunde

Tilrettelagt for internett Svein Lunde
Webmaster