Kjølaas,                Photos from Norway

         Stranda                                Svein Lunde 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 
Bilder fra tun på Kjølaas Stranda
Photos from farms in the area named Kjolaas Stranda
Bjorli 
Myrberg
Lunde
Olmanngarden
Rasmusgarden
Kjølaas .Hauane
Bern-tunet
Skoglund
Rasmus og Giskehaug
Rasmusgarden
Solli
Solli
Lars-garden
Kjølaas
Skogadalen    
Photo Svein Lunde 

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok

Les min gjestebok / read my guestbook