Stranda         Photos from Norway 

                  Svein Lunde

Home Stranda Sunnmore Norway Album
.Utsikt fra Hjellestien mot Stranda fra Hjelle til venstre mot Skaffarhaugen til høgre i bildet
View from Hjellestien  at Hjelle to left,  main part of the town Stranda and the hill Skaffarhaugen at rigth side.
Photo Svein Lunde

 
 
 
 
 

Contact me Svein Lunde
Sign my       guest book
Skriv i min      gjestebok