Stranda             Photos from Norway

         Svemorka industriområde         foto Svein Lunde 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 
Svemorka industriområde på Stranda har plass for flere industribygg
Pizza produksjon, fiskemat-foredling mekanisk industri  og vaskeri.

At Svemorka industrial area you find the big pizza production company named Stabburet, 
Making the famous pizza named " GRADIOSA"
The  comapany Norsk Sjømat, producer of processed salomon products,
and more here are sited mechanical industry and landeruy.

Oversiktsbilde av industriområdet, klikk på bilde og få fram et større bilde.
Clik at the photo and you ill get a bigger photo of the area.
Kjølen gjennvinnigs-stasjon i desember 2006
Alle foto Svein Lunde copyright
 

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok

Les min gjestebok / read my guestbook