Rondane          Photos from Norway

         2005                            Svein Lunde 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 
RONDANE
Minner fra en tur til Storronden

Memories from a walk to the mountain Storronden in 
Rondane national park

 

Et fint utgangspunkt for turer i Rondane er Mysuseter.
Her hotellet Rondane SPA som ligger på Mysuseter

A practical startpoint for walks to mountains in the Rondane nationalpark is Mysuseter,
here the hotel Rondane SPA sited in Mysuseter

Fra Mysuseter går det vei inn til de flotte fjella i Rondane, her utsikten tilbake mot  Mysuseter.
Nede i dalen bak åskammen midt i bildet ligger Otta.

From Mysuseter the road lead to the Rondane National park, a practical startpoint  for walks in the mountains,
Here the view to Mysuseter, behind the hill in the middle down in the valley, The town Otta is sited.
'

Parkeringsplassen ved Spranget, innfallsporten til Rondane, veien går videre innover til
Rondvassbu, men her er grensen til Rondane nasjonalpark, og det er ikke tillatt å kjøre lengre, men 
meget praktisk med sykkel, Rondeslottet til venstre og Storronden til høyre.

Here the boarder to the Rondane national-park, the road go furter in to the hut named Rondvassbu
Here easy to use bike the reat of the road, in the far the mountain Rondeslottet to left and Storronden to right.

Veien går innover mot Rondemassivet, midt i bildet skimtes stien opp mot Storronden.
The road to inn to the mountain area, in the far it is posible to imagine the track up to the mountain.
Deler av Rondanemassivet med elva Ula i forgrunnen.
Part of the mountain range and the river Ula in front.
Turistforeningshytta Rondvassbu. Et fint utgangspunkt for turer til toppene rundt.
The hut owned by  Den norske turistforening.
Her you can select several tracks to the mountains in the area
Rondvassbu
Oppstigningen mot Storronden, i forgrunnen stien oppover og lenger nede skimtes veine nedover mot Mysuseter..

From the walk up to the top of Storronden, in front the track, and in the far we imagine the road down 
to Mysuseter.

Et hyggelig møte i fjellet.
A nice meeting with other walkers in the mountain.
Utsikt mot Storsmeden og Veslesmeden

The view to other mountains in the Rondane area, to left Storsmeden and to right Veslesmeden

Varden på toppen av Storronden 2138 m høy, med utsikt tilbake mot Mysuseter og Ottadalen

The stoneman at the top of  Storronden 2138 m high, view to  Mysuseter and Ottadalen

Utsikt mot nord, med Doverefjell i det fjerne

View to north in the far the mountain range Dovrefjell

Dovrefjell, med Snøhetta til høyre i bildet.

A view to the mountain range Dovrefjell, the mountain Snøhetta to right

Utsikt mot øst, Østerdalen i det fjerne, her er det loddrett ned 400 m

View to  east, in the far the area named Østerdalen, here the hillside totally steep 400 m strikt down

Utsikten mot øst med Digerronden midt i bildet.

View to east, the mountain Digerronden in the middle of the photo and myself in front.

På nedturen nyter vi høstfargene, med elven Ula som et glinsende band nedover dalen.

At the walk down we enjoy the autumn clour in the nature, the river as a lighting rope 
down the valley, the river is named Ula.

  Photo Svein Lunde Copyrigth

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok

Les min gjestebok / read my guestbook