Nærøyfjorden        Photos from Norway

       Flåm - Gudvangen         Svein Lunde

 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 

NÆRØYFJORDEN 
Bilder fra en tur med båt  fra Flåm til Gudvangen sommeren 2005
-
Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er blant dei villaste og mest storslagne fjordeane i verda, sa statsminister Kjell Magne Bondevik da regjeringa nominerte dei to fjordane under omgrepet "Vestnorske fjordlandskap" til UNESCOs liste.
Vild du sjå Geirangerfjorden klikk her: Geiranger fjorden
Med utdrag fra søknaden:                                                                     .
Nærøyfjord- og Geirangerfjordområda vert rekna mellom dei framifrå vakraste fjordlandskapa på kloden. Deira unike naturvenleik kjem av dei tronge dalgangane med bratte krystallinske bergsider som strekkjer seg frå 500 m under vassflata til 1400 meters høgde over Norskehavet. Eit utal fossar kastar seg utfor dei stupbratte fjellveggane, medan talrike frie elvar renn frå takkete fjell, brear og bresjøar, gjennom lauv- og barskog, og ned til fjorden. Eit stort mangfald av andre naturfenomen på land og i vatn med m.a. undersjøiske morenar og sjøpattedyr, forsterkar naturopplevinga. Restar av eldre, no for det meste nedlagde gardsbruk og stølar, tilfører det dramatiske naturlandskapet ein kulturell dimensjon som utfyller og aukar den samla verdien av området.
.
The West Norwegian Fjords, entailing Geirangerfjord and Nærøyfjord was inscribed on the World Heritage List 14 July at the 29th Session of the World Heritage Committee in Durban, South Africa. The West Norwegian Fjords is the first natural World Heritage site in Norway, and the third natural site in the Nordic - Baltic region.
Here photos from my trip to the fjord Nerøyfjorden summer 2005
Oversikt over Aurlandsfjorden, Aurland under til venstre og inne i botnen av fjorden ligger Flåm
View to the Aurland-fjord, Aurland down under to left, and in the bottom the town named Flåm.
    
Kart over området, turen gikk fra Flåm, med stopp i Aurland og Undredal
deretter inn Nærøyfjorden med endestasjon i Gudvangen.

A map over the area, the fjord Aurlandsfjorden, and Nærøyfjorden,
The boat trip start in Flåm, and stop in Aurland and  Undredal, 
 then go in the fjord Nærøyfjorden to the end point Gudvangen
 

Her går turen ut fra Flåm
The boat leave Flåm
Første delen av turen går ut  Aurlandsfjorden, Undredal bak neset midt i bildet.
First part of the trip, out Aurlandsfjorden, the small town Undredal just around the ness in the middle of the photo-
Undredal
Lenger ute i fjorden passerer vi fjellgarden Stigen, her bor det folk idag.
More out the fjord we have view to the mountainfarm named Stigen, here people live today.
Stigen ligger på en hylle høyt over fjorden.
Vi runder et nes og har utsikt innover Nærøyfjorden, fjorden som er smal  ligger omkranset av høye fjell.
We come around a ness and have the first view to the fjord Nærøyfjorden, the fjord is  narrow and have steep hillsides.
De første gårdene som møter oss innover fjorden er Dyrdal.
The first farms we meet is named Dyrdal
Fjorden blir trangere og trangere, med ville fjell hengende utover.
The fjord looks to bore narrow and the hillsides more steep
Styvi gård
The farm named Styvi
Her er fosser og elver som har laget små grønne sletter
Fjorden blir smalere når vi nermer oss Bakka
Når vi passerer Bakka blir det så smalt og grunnt at større båter ikke kommer gjennom,
ifølge guiden på båten er dette sundet 250 meter bredt og 12 meter djupt!
Here the fjord is most narrow, as told from the guide at the boat,
the fjord is only 250 meter widt and only 12 meter deep
The narrow part ofthe fjord
Her stedet Bakka med en lite kirke
The small village named Bakke and the small church
Når vi kommer til Gudvangen forlater noen passasjerer, andre kommer på og noen tar turen både fram og tilbake,
The end point is Gudvangen, some passanger leave the boat, some enter the boat, and some like me follow 
the boat back to Flåm.
 Photo: Svein Lunde, Copyright
 

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok

Les min gjestebok / read my guestbook