Trollstien                Photos from Norway

           Aandalsnes                  Svein Lunde 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 
Trollstigen ÅndalsnesFra toppen av  veien over Trollstigen fjella til venstre er  fra v.  Kongen  og Bispen
From the road named  Trollstigen at the top area of the road, the mountains to left  Kongen and Bispen

På kanten av Trollstigen ligger Trollstigen  fjellstove,  her er det rik mulighet for å se andre veien.
At the edge of the road the hut named Trollstigen Fjellstove.

The view from the top of the road Trollstigen, the view of the road  climbing up the hillside,
remak the cars climbing or drive down  at the narrow road
The valley named Isterdalen  end in Aandalsnes

A close up of the road and specially the cars crossing the brideg deep under.

Åndalsnes me Romsdalshorn midt i bildet
A photo from Aandalsnes and the famous mountain named Romsdalshorn in the middle of the photo.

Motiv fra veien opp Vengedalen fra Isfjorden
A view from the vally named Vengedalen, start in the town named  Isfjorden

Fra  Isfjorden går veien opp Vengedalen, her kommer man helt inn under foten av Romsdalshorn (midt i bildet)
Romsdalen ligger bak  Romsdalshorn her, til høure i bildet skimtes toppene i Trollveggen på andre siden av Romsdalen

From the town  Isfjorden  the  road go up Vengedalen and end up under the mountain Romsdalshorn.
The valley Romsdalen behind the mountain,  to right in the photo you can imagine the tops in the area Trollveggen.

Fra Vengedalen med utsikt tilbake til  fjellene rundt Isfjorden.
The virew from Vengedalen to the mountains sourounding the area named Isfjorden

Photo Svein Lunde
 

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok

Les min gjestebok / read my guestbook