Snøhetta                     Photos from Norway

        Dovrefjell og moskus            Svein Lunde 

Home Stranda Sunnmore Norway Album

            Snøhetta Dovrefjell, Norway

 

 
 
 
 
 


Minner fra en tur til Snøhetta på Dovrefjell, høyeste fjellet i Norge utenfor Jotunheimen  2286 m,
Med besøk til kolonien med moskus,
Drar du paa tur i dette omraadet er det ofte mulighet  å   se moskus paa nert hold,  jeg var heldig og fikk sett 
flere paa nert hold.

Memories from a trip to the mountain Snøhetta in the area Dovtefjell 2286 m high, the highest mountain outside Jotunhimen in Norway.
In this area there live  crows of nusk, are walking in this area you have the oportunity to se this big animal in close distanse.
Be careful do not come to close.

På nordsiden av veien over Dovrefjell ligger gjestegården Kongsvoll, med lange tradisjoner som skyss stasjon.
Et flott utgangspunkt for turer i Dovrefjell, med mulighet for deltaking på moskus-safari, med garanti for å se moskus!

At the nort side of  Dovrefjell area the hotell Kongsvoll is isted, old traditions as a coaching inn.
Here is  arranged  musk safari as day trip in the area, with garantie to get sigth of musk crowd

Et område norover fra Hjerkin, foto fra området hvor den gamle Kongeveien over Dovrefjell går opp mot Hjerkinnhø
View  to north  from the old road named kongeveien (the king road) this road a part of a old time road from Oslo to Trondheim
and the dome Nidarosdomen
Utsikt fra kongeveien mot Dovrefjell med Snøhetta i bakgrunnen
View from the old road Kongeveien to Dovrefjell and the mountain Snohetta in the far
I dette området fra Hjerkinn til Kongsvoll over Hjerkinhø er Kongeveien bevart some et minne, 
veien er kjørbar med hest og kjerre. En fotur i dette området kan anbefales.
Here a view to a part of this old road Kongeveien, betwwn Konhsvoll and Hjerkinn, a walk here is strongly recomended.
 Fra toppen av Hjerkinnhø er utsikten mot Snøheeta storslått, området Hjerkinn ligger i forgrunnen.

The view from the top Hjerkinho to  Snohetta iis great, in forground the area Hjerkinn

Snøhetta består av en rekke topper,  med en kvass egg imellom.
The mountain Snoheeta is not only one top, it is s range of tops.
Med telelinse kan man fange toppene som ligger omkranset Kjelen med.
Fra venstre ser vi Stortoppen 2286 m så Midttoppen 2278 m videre mot vest 
Hettepiggen 2255 m og helt i vest Vesttoppenn 2249 m
With a tele-lenc it is posible to zoom in to  tthe mountain only.
The mountaain range are from east (right hand) Stortoppen 2286 m next Midttoppen 2278 then the peaks 
Hettepiggen 2255 m and to west (left hand) Vesttoppen 2249 m 
Beteewn the tops the range is wild and only for climbers.
På Hjerkinhø passerte et følge til hest.
At the mountain Hjerkinhø it is populare to take part in horse riding-
På Dovrefjell er den eneste stammen med moskus i Norge, og her er det mulighet å få se dyrene som strifer over et stort område
In the are Dovrefjell there are the only place in Norway  musk are living,  the only crow in Norway.
kom ikke for ner  dyrene, de ser bedaglige ut, men blir de skremt har de stor styrke.
Do not come to close the animal, 
Photo Svein Lunde
 

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok