Svein Lunde                        HOME PAGE

        Bilder fra Stranda               Photos from Stranda

Home Stranda Sunnmore Norway Album

 
Parti fra omraadet Kjølaas på Stranda 
Photos from the area named Kjølaas in the town Stranda
Parti fra Kjølaas kalt Skogadal med Lunde, Bjorli og Nydal.
The area named Kjolaas the valley named Skogadal, detailed the small  farms
namde Lunde, Bjorli and Nydal.
Hjellestien
The small farm named Bjorli
Utsikt fra Hagekleiva til Bjorli og Nydal
From the point of view Hagekleiva to the small farms named Bjorli and Nydal
Utsikt fra Hagekleiva, mor Ringstad skole og garden Ous i forgrunnen.
View from Hagekleiva to the school named Ringstad Skole and in front the farm named Ous
Utsikt fra Kjølaas mot og bygda med Skrenakknibba i bakgrunnen.
Klikk her for flere bilder fra Kjølås.
The view from the area named Kjolaas.
point here and get more photos from this area.
Photo Svein Lunde

 
 
 
  Contact me Svein Lunde
    Sign my   guest book
 Skriv i min gjestebok